Homebalance

Je interaktivní systém pro terapii poruch rovnováhy a koordinace pohybu, který využívá biologické zpětné vazby a dokáže vyhodnotit stav pacientů
s poruchami motorických a kognitivních funkcí.

Jak cvičení probíhá

Pacient k terapii využívá moderních technologií, s jejichž pomocí plní cvičební plán. Cvičební plán pacientovi individuálně stanoví fyzioterapeut, který je pacientovi
k dispozici po celou dobu terapie.

K terapii pacient používá stabilometrickou plošinu a monitor s terapeutickými scénami. Při výstupním vyšetření fyzioterapeut zhodnotí zlepšení zdravotního stavu pacienta v průběhu terapeutického programu. Jedná se o klinickou terapii poruch rovnováhy a koordinace pohybu inovativním způsobem.

Přínosy pro pacienta

Zábavná forma cvičení

Motivace

Individuální terapeutický plán

Monitorování pohybové aktivity

Kompletní záznam o absolvované terapii

Porovnání zdravotního stavu před a po absolvování terapeutického programu