Terapie

Rehabilitační terapie kombinuje specializované metody a cvičení, aby pomohla jednotlivcům překonat fyzická omezení a znovu získat plnou funkci a kvalitu života.

Co léčíme

Neurologické diagnózy:

Cévní onemocnění mozku a míchy  (netraumatické)

Kraniocerebrální poranění a vybrané spinální léze

Stavy po zánětlivých onemocněních centrálního a periferního nervového systému

Parézy periferních nervů a polyneuropatie

Svalová onemocnění (myopatie a pod.)

Neurodegenerativní onemocnění:

  •  Parkinsonova choroba (PD) a jiné extrapyramidové syndromy bez známek demence 
  • Onemocnění motorického neuronu (MND)
  • Spinocerebelární ataxie (SCA)
  • Roztroušená skleróza

Poruchy pohybového ústrojí (ortopedické, traumatologické/chirurgické diagnózy):

Stavy po operacích páteře a meziobratlových plotének

Degenerativní onemocnění kloubů

Stavy po kloubních náhradách

Stavy po traumatech, polytraumatech (svalů, šlach, kostí, kloubů)

Vrozené vývojové vady, deformity páteře (skoliózy)

Stavy po úrazech, amputacích končetin (po prvovybavení nebo v průběhu přípravy protézy), operacích a dlouhodobé imobilizaci

Vertebrogenní algické syndromy páteře, diskopatie

Funkční poruchy páteře, svalová nerovnováha

Formy terapie

Rehabilitace ruky

Rehabilitace horní končetiny

Rehabilitace stoje a chůze

Rehabilitace stoje a chůze

Vertikalizace a stabilizace

Vertikalizace posiluje stabilitu a odolnost pohybu

Ergoterapie

Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy.

Individuální fyzioterapie

Rehabilitace navžená dle potřeb pacienta

Fyzikální terapie

Využití tepelné terapie nebo elektroterapie, k léčbě a rehabilitaci pacientů.

Pasivní pohybová terapie 

Pasivní pohybová terapie umožňuje klientům  rehabilitovat prostřednictvím jemných manipulací a pohybů prováděných přístrojem.

Aktivní pohybová terapie

Rehabilitační aktivity, které posilují tělo a zlepšují pohybové schopnosti.

Psychoterapie

Metoda pro stabilizaci psychického stavu.

Logopedie

Pomáhá řešit poruchy řeči a polykání.