Sociální péče

Sociální péče je určena těm, kteří se nachází v nepříznivé situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

Poskytovaná péče

Nedílnou součástí naší poskytované péče je sociální poradenství, realizované v úzké spolupráci s rodinou a v součinnosti s příslušnými úřady a subjekty s ohledem na individuální potřeby a možnosti pacienta. Sociální péče je určena těm, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami, a to z důvodu nemoci, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti, aj.

Klienti a jejich rodinní příslušníci často nemají dostatek informací o tom, na co mají v nově vzniklé nepříznivé životní situaci nárok. Proto součástí našeho týmu odborníků je sociální pracovnice, ktrá pomáhá pacientům se zajištěním všech finančních příspěvků, dávek, pomůcek a služeb.

Kontakt a spolupráce sociální pracovnice s rodinou během pobytu pozitivně působí na motivaci pacientů k neustálému zlepšování funkčního stavu s vizí pro brzký návrat do domácího prostředí.