Poskytovaná péče

Základem úspěšné rehabilitační péče je individuální přístup. Pacienti jsou v péči multidisciplinárního týmů složeného z lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta a případně i logopeda, psychoterapeuta, nutričního terapeuta a sociální pracovnice.

Co léčíme

Stavy po operacích páteře (spondylochirurgické, neurochirurgické výkony).

Dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů.

Stavy po úrazech, amputacích končetin (po prvovybavení nebo v průběhu přípravy protézy), operacích a dlouhodobé imobilizaci.

Poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu.

Stavy po cévních mozkových příhodách (CMP) po odeznění akutního stádia.

Poskytováná péče

Pro každého pacienta je lékařem sestaven individuální terapeutický plán. Terapeutický plán je každý týden vyhodnocován a podle aktuálního stavu a dosažených výsledků je průběžně doplňován a obměňován. Součástí plánu je potřebná každodenní sesterská a ošetřovatelská péče, rehabilitační procedury, ergoterapie, psychoterapie či logopedie. V případě potřeby indikuje lékař konzultaci s nutriční terapeutkou a sociální pracovnicí.

Délku hospitalizace určuje dle zdravotního stavu lékař, zpravidla jde o 29 dní/28 nocí, minimální délka pobytu je 14 dní, maximální délka pobytu až 3 měsíce v závislosti na tom, jak rychle se zdravotní stav zlepšuje.

Rehabilitační aktivity probíhají od pondělí do soboty, neděle je volná. Pokud to situace dovolí, přidělujeme každému pacientovi stálého fyzioterapeuta, který stanovuje krátkodobé a dlouhodobé cíle podle typu postižení a klinického stavu pacienta. Základem rehabilitace je individuální fyzioterapie, při které pracujeme se širokou škálou technik. 

Rehabilitační ústav Bělohrad disponuje kvalitním vybavením a moderními přístroji pro rozvoj hrubé a jemné motoriky i kognitivních (poznávacích) funkcí. Léčebná část využívá také vodoléčbu, termoterapii, elektroterapii, magnetoterapii, léčbu ultrazvukem a laserem, přístrojové lymfodrenáže a plynné uhličité koupele. 

Součástí terapie jsou cvičení v menších skupinkách se speciálním zaměřením, například v terénu nebo cvičení v rehabilitačním bazénu vedené  zkušeným fyzioterapeutem. Při terapiích využíváme také on- line telerehabilitačních přenosů prostřednictvím audiovizuální zpětné vazby a monitoringu pohybové aktivity pacienta. 

Formy rehabilitační péče

Pohybová terapie

Základem je individuální fyzioterapie
a skupinová rehabilitační cvičení.

Fyzikální terapie

Využívá účinky různých druhů fyzikálních procesů.

Vodoléčba

Založená na vlastnostech vody jako média pro pohyb, termoterapii a hydromasáže.

Psychoterapie

Metoda pro stabilizaci psychického stavu.

Ergoterapie

Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy.

Logopedie

Pomáhá řešit poruchy řeči a polykání.

Sociální péče

Poradenství v sociálně zdravotní oblasti.

Nutriční péče

Dohled na kvalitu a vyváženost stravy.

Ošetřovatelská péče

Péče je poskytována 24 hodiny 7 dní v týdnu.