Logopedie

Logopedická péče zahrnuje komplexní vstupní vyšetření, diagnostiku a sestavení individuálního plánu terapie ve spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Logopedická péče

Pracoviště klinické logopedie se zabývá diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti u dospělých pacientů. 

Logopedická péče je poskytovaná v rámci rehabilitační péče hospitalizovaným pacientům, tak i ambulantně. Je vždy indikovaná lékařem a zajišťovaná klinickými logopedy. 

Schopnost dorozumět se a mít možnost komunikovat se svými blízkými je základním prvkem kvalitního života. Zlepšení komunikační schopnosti má přímý dopad na lepší průběh léčby a pozitivně působí na psychickou kondici pacienta.

Léčíme pacienty s diagnózami jako je afázie, dysartrie, dysfagie, koktavost, porucha hlasu a kognitivně-komunikační porucha řeči. 

Logopedickou péči využívají klienti, kteří se léčí pro kraniocerebrálním poranění, cévní mozkové příhodě anebo ti, kteří se potýkají s degenerativním neurologickým onemocněním. Snahou terapie je obnovit poškozené komunikační schopnosti, řeč či polykání.

Logoped pomáhá řešit poruchy jako je porozumění řeči a tvorba řeči na úrovni mozku, poruchy vyjadřování, které tkví v poruše řečových svalů a poruchy v oblasti polykacího aktu.

Používáme řadu pomůcek, počítačových programů a interaktivních terapií tak, abychom pacientům pomohli obnovit důležité funkce.