Pro lékaře

Přehled důležitých informací a dokumentů potřebných k vypsání návrhu na léčebnou rehabilitační péči.

Léčebné diagnózy v CKR Bělohrad

Neurologické diagnózy:

Diagnózy ortopedické, traumatologické, chirurgické:

 • Netraumatická cévní onemocnění mozku a míchy (cévní mozková příhoda)
 • Kraniocerebrální poranění a vybrané míšní léze
 • Stavy po zánětlivých onemocněních centrálního a periferního nervového systému
 • Stavy po exstirpaci nádorů mozku a míchy
 • Parézy periferních nervů a polyneuropatie
 • Svalová onemocnění (myopatie a pod.)
 • Autoimunitní onemocnění (roztroušená skleróza)
 • Neurodegenerativní onemocnění
             - Parkinsonova choroba a jiné extrapyramidové syndromy                bez známek demence 
             - Onemocnění motorického neuronu (MND)
             - Spinocerebelární ataxie (SCA)
 • Stavy po operacích páteře a meziobratlových plotének
 • Stavy po kloubních náhradách
 • Stavy po traumatech, polytraumatech (svalů, šlach, kostí, kloubů)
 • Stavy po úrazech, operacích, amputacích končetin (po prvovybavení nebo v průběhu přípravy protézy)
 • Vrozené vývojové vady, deformity páteře (skoliózy)
 • Nemoci pohybového ústrojí u pacientů s DMO
 • Degenerativní onemocnění kloubů
 • Vertebrogenní algické syndromy páteře, diskopatie
 • Funkční poruchy páteře, svalová nerovnováha

Přijati nemohou být pacienti s těmito kontraindikacemi:

 • Známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 • Metabolický rozvrat (dekompenzovaný diabetes).
 • Přenosné infekční choroby, bacilonosičství.
 • Dekompenzovaná epilepsie s často opakujícími se záchvaty.
 • Dekompenzované duševní poruchy.
 • Závislost na návykových látkách.
 • Neschopnost aktivní spolupráce na komplexním rehabilitačním 
  programu pro významné fyzické a psychické poruchy, pokročilý věk, nezájem pacienta o aktivní spolupráci.
 • Proleženiny.
 • Dlouhodobě setrvalý stav, který nelze rehabilitací ovlivnit.

Vyplnění návrhu online

Využijte náš interaktivní návrh na léčebně rehabilitační péči online a ušetřete si čas ručním vyplňováním. 

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Oborová zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zaměstnanecká pojišťovna škoda

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

RPB zdravotní pojišťovna