Pro lékaře

Přehled důležitých informací a dokumentů potřebných k vypsání návrhu na léčebnou rehabilitační péči.

Přehled onemocnění léčených v CKR Bělohrad

Onemocnění pohybového aparátu

> Vertebrogenní algický syndrom, diskopatie
> Stavy po operacích páteře a meziobratlových plotének
> Stavy po kloubních náhradách
> Degenerativní onemocnění pohybového aparátu
> Stavy po traumatech, polytraumatech (svalů, šlach, kostí, kloubů)
> Revmatická onemocnění
> Stavy po traumatických amputacích (po prvovybavení)
> Funkční poruchy páteře

Onemocnění nervového systému

> Stavy po cévní mozkové příhodě
> Stavy po zánětlivých onemocněních centrálního a periferního     
    nervového systému
> Stavy po operacích a úrazech mozku a páteře
> Parézy periferních nervů a polyneuropatie
> Neurodegenerativní onemocnění
> Nervosvalová onemocnění

Přijati nemohou být pacienti s těmito kontraindikacemi:

 • Známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 • Metabolický rozvrat (dekompenzovaný diabetes).
 • Přenosné infekční choroby, bacilonosičství.
 • Dekompenzovaná epilepsie s často opakujícími se záchvaty.
 • Dekompenzované duševní poruchy.
 • Závislost na návykových látkách.
 • Neschopnost aktivní spolupráce na komplexním rehabilitačním 
  programu pro významné fyzické a psychické poruchy, pokročilý věk, nezájem pacienta o aktivní spolupráci.
 • Proleženiny.
 • Dlouhodobě setrvalý stav, který nelze rehabilitací ovlivnit.

Vyplnění návrhu online

Využijte náš interaktivní návrh na léčebně rehabilitační péči online a ušetřete si čas ručním vyplňováním. 

Návrh na léčebně rehabilitační péči

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Oborová zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zaměstnanecká pojišťovna škoda

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

RPB zdravotní pojišťovna