Ošetřovatelská péče

Poskytujeme lidskou a velmi citlivou ošetřovatelskou péči s důrazem na uspokojování základních potřeb pacientů. Dbáme nejen na odbornou zdatnost a kvalitu poskytované péče, ale snažíme se o zajištění maximálního komfortu a příjemné atmosféry. Ošetřovatelská péče je poskytována týmem diplomovaných zdravotních sester, ošetřovatelů a sanitářů, a to nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. 

Poskytovaná péče

Řada pacientů potřebuje nepřetržitou péči. Tuto péči zajišťují zdravotní sestry a sanitáři pro všechny pacienty, kteří nejsou soběstační, mají poruchy mobility anebo problémy s kontinencí. 

Péče spočívá v dopomoci s hygienou, oblékáním, stravou, v doprovodu na procedury. Pro nesoběstačné pacienty jsou na oddělení prostory pro asistovanou koupel.

Centrum komplexní rehabilitace je vybaveno elektricky polohovatelnými postelemi a signalizačním zařízením u lůžka pacienta. Ošetřující personál pomáhá pacientům s docházením na procedury.  V případě potřeby je k dispozici řada polohovacích a kompenzačních pomůcek.