Informace k přijetí

Zajímá vás, jaké jsou podmínky přijetí k rehabilitační péči? Chtěli byste na léčebný pobyt do CKR Bělohrad a nevíte, jak postupovat?
Zde se dozvíte potřebné informace.

Podmínky přijetí 

O přijetí pacienta rozhoduje odborný lékař Centra komplexní rehabilitace Bělohrad na základě „Návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“. Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. 

Věk 18 let a víc.

Schopnost porozumět požadavku terapeuta.

Fyzicky aktivní přístup pacienta k rehabilitaci.

Ukončená nebo přerušená léčba odborným lékařem, vhodný čas pro zahájení rehabilitace.

Jak postupovat 

Máte zdravotní potíže, které Vás opravňují využít rehabilitační léčbu? Požádejte ošetřujícího lékaře o vystavení návrhu na rehabilitační péči.

Vystavení návrhu

Návrh na péči v CKR Bělohrad předepisuje praktický lékař na základě doporučení ošetřujícího lékaře, ambulantního specialisty (ortoped, RHB lékař, neurolog, chirurg atd.) nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici při hospitalizaci. Lékař na návrhu doporučí zařízení, kde je možné čerpat léčbu a zasílá návrh na zdravotní pojišťovnu.

Schválení návrhu

Revizní lékař zdravotní pojišťovny pacienta posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně může upravit platnost návrhu a zařízení, kde je možné léčbu absolvovat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedeného v seznamu na prvním místě.

V případě, že Vám revizní lékař neschválí návrh na rehabilitační péči, informujte se u svého obvodního lékaře o možnostech absolvování komplexní lázeňské péče (www.belohrad.cz).

Nástup do Centra komplexní rehabilitace

Přesné datum nástupu do CKR Bělohrad stanovujeme podle aktuálních volných lůžkových kapacit a délky platnosti vašeho návrhu.

 • U typu pobytu I musí pacient nastoupit do 10 dnů od propuštění z nemocnice
 • U typu pobytu II musí pacient nastoupit do 1 měsíce
 • U typu pobytu III musí pacient nastoupit nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu lékařem.

Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu.

Kontraindikace léčby v CKR Bělohrad

 • Stavy po infarktu myokardu a hluboké žilní trombóze do 3 měsíců, po povrchové flebitidě do 6 týdnů, po odeznění nemoci
 • Rozsáhlé chronické a nehojící se kožní defekty.
 • Infekční onemocnění či bacilonosičství zánětlivé onemocnění kůže.
 • Dekompenzovaná cukrovka, epilepsie, srdeční nebo plicní onemocnění.
 • Probíhající léčba nádorového onemocnění.
 • Jakékoliv akutní zánětlivé či horečnaté onemocnění.
 • Závislost na alkoholu či jiných návykových látkách.
 • Vysoký stupeň obezity.
 • Těhotenství.
 • Těžká demence.