Walker View

Přístroj schopný provádět detailní analýzu chůze a běhu.

  • Jde o terapii založenou na motivační zpětné vazbě ve virtuálním prostředí ovládanou aktivními pohyby pacienta za využití 3D kamery a tlakových senzorů.
  • Poskytuje grafické zobrazení parametrů chůze s videozáznamem terapie.
  • Vhodný například pro ortopedické a neurologické pacienty a pro poúrazové stavy při zhoršené koordinaci pohybu.