Vibramoov pro

Funguje na principu cílených vibrací, díky kterým je do mozku přenášena informace, že se daná končetina pohybuje.

  • Správně synchronizované a nastavené vibrátory se vzory pro dané svalové skupiny proto mohou u pacientů vytvářet senzomotorické vjemy podobné například chůzi.
  • Využíván například u akutní hospitalizace po úraze/traumatu, pro pacienty upoutané na lůžko, pro pacienty, kteří ztratili schopnost pohybu DK, avšak schopnost vnímat vibrace je u nich zachována.