Fesia Grasp

Rehabilitační přístroj na bázi funkční elektrické stimulace, který generuje flexi a extenzi zápěstí a prstů.

  • Cílem terapie je znovuzískání funkce ruky.
  • Určený pro osoby s motorickým postižením horní končetiny v důsledku úrazů nebo onemocnění nervového systému.
  • Využívá se u po pacientů po cévní mozkové příhodě, u roztroušené sklerózy, neúplném poranění míchy, dětské mozkové obrně, po traumatickém zranění mozku, či při jiném poškození centrálního nervového systému.