Denní režim

Režim Centra komplexní rehabilitace připomíná nemocniční režim, který je doplněn o intenzivní rehabilitační péči.
 

Rehabilitační péče a terapeutické aktivity jsou zde soustředěné do šesti dnů, neděle je klidová. Denní režim každého pacienta je individuální a vychází z aktuálního zdravotního stavu.

Aktivity jako podávání předepsaných léků, aplikace injekcí, měření fyziologických funkcí, ošetřovatelské úkony či odběry biologického materiálu se provádějí dle potřeb pacienta.

Pokud to pacientům zdravotní stav umožní, stravuje se v jídelně. V opačném případě je veškerá strava podávána na pokoji. Pokud nemá pacient dietní omezení, může si vybrat z několika druhů jídel (více informací).

  • 7:30 – snídaně
  • 11:30 – oběd 
  • 17:30 – večeře

Vizita ošetřujícího lékaře na pokojích probíhá každý den ráno, jednou týdně prochází oddělení vizita primářská. Během vstupního lékařského vyšetření sestaví lékař plán léčebných proceduru. Plán procedur se průběžně upravuje dle aktuálního zdravotního stavu.

Opuštění rehabilitačního ústavu je možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem. Návrat by měl být do času podávání večeře (cca 17:30). Pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, může v odpoledních hodinách využít okolní park k procházkám, kavárnu k posezení s návštěvou, bazén k plavání apod. (volnočasové aktivity) nebo si pobyt u nás zpříjemnit návštěvou kulturní akce. 

Od 22:00 do 6:00 je v rehabilitačním ústavu noční klid.