Analýza chůze

Slouží k hodnocení a terapii poruch chůze.

  • Vybaven senzory, které slouží k analýze časoprostorových, silových a odvozených tlakových parametrů chůze.