Výstavba nového Léčebně-rehabilitačního pavilonu

V roce 2020 proběhla reprofilizace stávajících lázeňských lůžek v hotelu Grand. Po rekonstrukci veřejných prostor a po úpravě pokojů vzniklo v hotelu Grand 57 nově vybavených lůžek Rehabilitačního ústavu Bělohrad, který již 2 roky přijímá komplikované pacienty.

 Vzhledem k narůstajícím požadavkům na rehabilitaci pacientů se závažným onemocněním a vyšším stupněm tělesného postižení se vedení společnosti rozhodlo pracovat na projektu nových lůžek následné rehabilitační péče. Bylo zřejmé, že stávající zařízení má vyhovující funkční provozy, erudovaný personál, sofistikované vybavení a byl zde tedy potenciál pro vznik nového specializovaného pracoviště následné rehabilitační péče. 

Nová budova, které pracovně říkáme Léčebně-rehabilitační pavilon, se začala budovat v červnu 2022 a její uvedení do provozu předpokládáme na začátku roku 2024. Nový pavilon je dvoupodlažní a v každém patře je umístěno 30 rehabilitačních lůžek ve dvoulůžkových pokojích. Na každém patře tak vznikne jedno oddělení s 15ti dvoulůžkovými pokoji, jídelnou, sesternou a komplementem pro zdravotnický personál.

Pokoje jsou umístěny v podélném segmentu, na který kolmo nasedá segment terapeutický. V terapeutické části jsou umístěny kabiny pro fyzioterapeuty, velký prostor pro ergoterapii vybavený řadou moderních pomůcek pro nácvik pohybu a jemné motoriky, je zde prostor pro logopeda, psychologa a další. V tomto segmentu jsme vytvořili prostor pro elektroterapii, robotickou rehabilitaci a prostory pro skupinová cvičení. V přízemí objektu je i menší vodoléčba.

Pro zajištění provozu nového pavilonu bude potřeba obsadit více než 40 nově vzniklých pracovních míst. Pojďte se učit a růst společně s námi.

Marcela Čejková, personální ředitelka

Objekt bude v podélné ose propojen krytým koridorem s rehabilitační částí Slatinných lázní a umožní pacientům Rehabilitačního ústavu využívat provozy lázní jako je bazén a další. V přízemí budovy je prostorná vstupní hala, v podzemí jsou umístěna parkovací stání, je zde prostor pro zásobování, manipulaci s prádlem, stravou a pro manipulaci s odpady. Plocha před budovou je volně přístupná a v zadní části pozemku je projektována zahrada, kterou budou využívat pacienti Rehabilitačního ústavu.