Rehabilitační ústav Bělohrad

Předcházet zdravotním komplikacím, upevňovat a navracet lidem tělesné i mentální zdraví je naší prioritou.

O nás

Rehabilitační ústav Bělohrad je součástí společnosti Lázně Bělohrad a.s., disponuje 57 lůžky a své služby v nově zrekonstruovaných prostorách poskytuje od roku 2020. Budova rehabilitačního ústavu navazuje na prostory slatinných lázní pavilónu GRAND, ve kterých poskytujeme lázeňskou péči klientům z Česka i okolních států již více než sto let.

Rehabilitační pobyty v našem zdravotnickém zařízení nemocničního typu jsou určeny pacientům po náhradách nosných kloubů, po úrazech a operacích pohybového a nervového systému, dále pro pacienty po cévní mozkové příhodě či krvácení do mozku a pro pacienty s chronickým degenerativním onemocněním

Městečko Lázně Bělohrad, kde Rehabilitační ústav Bělohrad sídlí, leží v malebném Podkrkonoší a je dopravně velmi dobře dostupné - z Prahy trvá cesta automobilem asi 1 hodinu.

Naše priority

Naším cílem je pozitivně ovlivnit celkový stav pacienta a umožnit mu co nejrychlejší návrat do domácího prostředí, do zaměstnání a k běžnému způsobu života. Všem pacientům zabezpečujeme vysoký standard poskytovaných služeb s důrazem na jejich individuální potřeby. V úspěšné léčbě nám pomáhá:

Multidisciplinární tým
Prosazujeme rehabilitaci jako komplexní program s důrazem na mezioborovou spolupráci rehabilitačního týmu, který zahrnuje lékaře, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, psychoterapeuta, logopedy, zdravotní sestry, nutričního terapeuta, sociální pracovnici a další zdravotnický a nezdravotnický personál.

Individuální přístup
Po celou dobu pobytu pacienta plánujeme léčbu s ohledem na zdravotní stav a potřeby. Denně probíhají vizity, lékař reaguje na aktuální pokroky či limity pacienta a koordinuje poté práci celého rehabilitačního týmu.

Cílená fyzioterapie
Naše personální a technické vybavení nám umožňuje
u každého pacienta použít co nejefektivnější léčbu.
Velmi důležitá je však cílená aktivní spolupráce pacienta. . 

Léčebné procedury
Fyzioterapii, přístrojovou rehabilitaci, skupinové cvičení, fyzikální terapii i ergoterapii, logopedii a psychoterapii používáme u většiny našich pacientů na denní bázi.

Tým odborníků

Zdravotnický personál

MUDr. Marianna Čopáková
Primář

MUDr. Anatolii Grishanov
Lékař

MUDr. Jakub Křížek
Lékař

MUDr. Jozef Vojtek
Lékař

Jana Kiričuková
Vrchní sestra

Fyzioterapeuti

Bc. Zuzana Zajícová
Vedoucí fyzioterapeut

Květa Babáková, Dis.
Fyzioterapeut

Mgr. Adrián Chalupa
Fyzioterapeut

Bc. Lenka Valjentová Fyzioterapeut

Mgr. Jana Vosáhlová
Fyzioterapeut

Bc. Aneta Soukupová
Fyzioterapeut

Bc. Pavla Čapková
Fyzioterapeut

Ergoterapeuti

Bc. Klára Zichová

Bc. Lenka Prchlíková

Bc. Romana Martínková

Logopedi

Mgr. Pavlína Lacinová

Mgr. Dagmar Mesnerová

Psychoterapeut

Mgr. Gabriela Poláková

Nutriční terapeut

Kateřina Záborská, Dis.

Sociální pracovnice

Mgr. Marcela Kůtková

Aktuality

  • 6. – 7. 10. 2022 se bude konat IX. ročník mezioborového sympozia na téma neurotraumatologie. Akci pořádá Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové a odehraje se ve Spa resortu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Více informací naleznete ZDE.

Nenechte si ujít nejnovější nabídky a informace