Triple sense pro - elektronická bradla

Slouží pro bezpečný nácvik chůze po rovině, do schodů a ze schodů s nastavitelnou výškou schodu a také po nakloněné rovině s nastavitelných stupněm náklonu.

  • Využívá tlakových senzorů a pokročilého softwaru.
  • Nabízí pacientovi vizuální a akustickou zpětnou vazbu, která může pacientovi pomoci získat kontrolu nad chůzí a udržet jeho motivaci během cvičení.