Psychoterapie

Jde o podpůrnou metodu pro stabilizaci psychiky, pomoc pro adaptaci na novou situaci, komunikaci a resocializaci.

Psychoterapeutická péče​

Psychoterapeutická péče pomáhá pacientovi zvládat stavy, které často doprovázejí fyzické obtíže. Jde o úzkosti, deprese, poruchy spánku, vnímání bolesti, psychosomatické obtíže, zvládání stresu, přepracování. Psychoterapie využívá relaxační techniky, hypnózu a mnoho dalších specifických metod. Psychologická péče je individuální, pro relaxační techniky se využívá i skupinových aktivit.

Základem péče je strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie, případně hypnoterapie. Při práci s pacientem terapeut hledá jeho potřeby a možnosti rozvoje jejich řešení ve světě pacienta. Důraz je kladen na samotnou konstrukci řešení, nikoli na problém. Práce s pacientem se zaměřuje na přípravu budoucího života bez konkretizovaného problému a na zamezení relapsu (návratu onemocnění). Je vázána profesionální mlčenlivostí. 

Stanovený cíl terapie by měl být pozitivně formulovaný, dosažitelný a pro pacienta důležitý.