Motodlahy

Motodlaha je přístroj, který nám umožňuje účinně a šetrně zvyšovat pasivní rozsah pohybu kloubů horních i dolních končetin, který byl snížen následkem operace nebo úrazu pacienta. Terapie trvá zpravidla 20 minut, během kterých dojde k protažení a relaxaci měkkých tkání v okolí kloubu, což vede ke kvalitnějšímu aktivnímu pohybu.

Přínosy pro pacienta

Zabezpečuje správný a kontinuální pohyb končetiny.

Rychlejší zotavení končetiny.

Dřívější vstřebání otoků.

Zlepšení lymfatické cirkulace měkkých tkání.

Zvyšuje rozsah pohybu.

Druhy využívaných motodlah

Kolenní motodlaha

Ramenní motodlaha

Loketní motodlaha

Hlezenní motodlaha

Motodlaha pro ruku a zápěstí