Extremiter

Terapie založena na automatickém střídání fáze podtlaku a fáze přetlaku v aplikačním válci, ve kterém je umístěna léčená končetina.

  • Je obnovováno krevní zásobování v končetině a dochází k odstranění nežádoucích metabolitů.
  • Podporuje vznik a rozvoj cévních kolaterál a zlepšuje metabolismus a trofiku končetiny a do jisté míry celého organismu.
  • Slouží pro léčbu poruch prokrvení končetin, zvláště při periferních komplikacích diabetu, kde je jeho účinnost při léčbě senzomotorické diabetické polyneuropatie i při léčbě diabetických ulcerací mimořádně velká.