Ergoterapie

Ergoterapie je důležitým prvkem komplexní rehabilitace. Ergoterapeut vede pacienta ke správné koordinaci, zlepšuje stabilitu a funkčnost horních končetin, zaměřuje se na zlepšení hrubé a jemné motoriky, úchopových dovedností a celkové vnímání horních končetin. Dále pomáhá pacientovi řešit běžné denní činnosti (ADL), jako je např. oblékání, jídlo a pití, hygiena, aj.

Poskytovaná péče

Klademe důraz na trénink kognitivních funkcí. Na základě testů pomocí specializovaného počítače Rehacom terapeut vyhodnotí nejpostiženější funkce pro cílenou terapii, například na zlepšení paměti, zapamatování a přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám. Dále pracuje i na zlepšení koncentrace, pozornosti, řečových funkcí, rychlosti myšlení, schopnosti pochopení informací. Při tréninku kognitivních funkcí se ergoterapeut zaměřuje i na zlepšení schopnosti posuzování a řešení problémů, plánování, organizování. 

U imobilních pacientů probíhá na začátku hospitalizace terapie většinou na pokoji pacienta, a to s pomocí net-table, který nabízí široké možnosti zapojení pacienta do aktivní role již na lůžku. 

Ergoterapeut také doporučuje vhodné kompenzační pomůcky.